with rike flämig

 

camera: sebastian leenen / 07:39_min / performer: jens reulecke, rike flämig / berlin / 2020